Tid är pengar!

Att rapportera in rätt uppgifter, tid och material i ett projekt är för många en vardag. Hur man gör det varierar däremot en hel del.

Vi anser att man ska kunna sköta rapporteringen oavsett tid och plats. Att rapportera efter dagens slut eller kanske rentav vid veckan slut ger utrymme för att man kan minnas fel, man har tappat bort "postit lappen" med noteringar.  Av en eller annan anledning blir inrapporteringen fel. Det kan bli en dyrbar historia i slutändan.

Vi erbjuder därför en lösning som är direkt integrerad med ert affärssystem och där er personal direkt och på ett enkelt sätt kan rapportera in tid, materialkostnader oavsett tid och plats.  Här minimeras risken för att något ska glömmas bort och administration kan direkt lägga underlaget för fakturering snabbt och effektivt.

CITK tillhandahåller ett verktyg för att kunna jobba smidigt snabbt och effektivt med ett mycket användarvänligt gränssnitt.

Välkommern att höra av er för mer information och demo.

Kontakta Matthias Fischer