Kranförarens uppgift är

Vid iläggning:
Hämta ut kablaget kontrollera funktion, ta fram sling och göra klart oket.
Låta båtägaren själv lägga dit slingen.
Vid långkölade båtar lägg säkerhetslina.

Vid upptagning:
Hämta ut kablaget kontrollera funktion ta fram sling och göra klart oket.
Låta båtägaren själv lägga dit slingen.
Vid långkölade båtar lägg säkerhetslina.