Hamnvärdarnas uppgifter är

-Sätta upp avspärrning utanför grinden.
-Se till att inga bilar finns på de ställen P-förbud råder, fixa fika åt iläggargänget m.m.
- Se till att alla vagnar, kärror är märkta med namn, telefon nr och landplats nr.

Vid upptagning:
-Se till att inga bilar finns på de ställen P-förbud råder, fixa fika åt iläggargänget m.m.
-Ta fram högrycktvättarna se till att de fungerar se till att ingen typ av kem används på spolplattan.
-Fixa stoppklossar till vagnarna.